Οδηγίες Παιχνιδιού


Οδηγίες παιχνιδιού

Χαρακτηριστικά & κανόνες
Αντιστρέφοντας τη Monopoli, το κοινωνικό παιχνίδι Polypolis βασίζεται σε ρόλους και σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ομάδων παικτών, που αγωνίζονται να επιλύσουν πολύπλοκα ζητήματα σε σχέση με τους διάφορους πόρους που χαρακτηρίζουν κάθε τμήμα της τομής. Το αντικείμενο του Polypolis είναι η πόλη της Αθήνας: μια συγκέντρωση πόρων άνισα κατανεμημένων μεταξύ των παικτών κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Οι παίκτες ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της ‘από κοινού’ διαχείρισης των ανθρωπίνων, φυσικών και υλικών πόρων με την συνεχή επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και την υλική διάσταση και πολυπλοκότητα των διαφόρων επιπέδων της πόλης. Ο στόχος του παιχνιδιού δεν είναι μια γρήγορη νίκη, αλλά μια αγωνιώδης επαναφορά των πόρων μέσα από τη συνεχή επανασυσχέτιση των παικτών. Αυτή είναι η έκφραση ενός έντονου και συναισθηματικού προβληματισμού για τις παρούσες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και πέρα από αυτήν.Στους παίκτες δίνονται συγκεκριμένα ‘εργαλεία παρέμβασης’, για να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης σε κάποιο τμήμα του κτιρίου. Οι παίκτες έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο στη διάθεσή τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την άδεια των άλλων παικτών για κάθε προτεινόμενη δράση.

Οι παίκτες (δηλώστε συμμετοχή και επιλέξτε τον ρόλο σας τώρα!)

Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει μέχρι και 20 παίκτες. Κάθε ομάδα λαμβάνει την δική της ξεχωριστή ‘αξία ρόλου’ (SARCHA-Νόμισμα).


1.Επενδυτές: τράπεζες, ιδιώτες επενδυτές, ιδρύματα(sarchanomisma χρήματα –τεχνογνωσία)
2. Ιδιοκτήτες ακινήτων: μικροϊδιοκτήτες που διαμένουν εντός περιοχής, μικροϊδιοκτήτες που διαμένουν εκτός περιοχής, μεγαλοϊδιοκτήτες (sarchanomisma: ακίνητα – δικαίωμα χρήσης)  
3. Επαγγελματίες: Έλληνες, Κινέζοι, Πακιστανοί (sarchanomisma: προϊόντα  - υπηρεσίες)
4. Άνεργοι: άστεγοι, μετανάστες, χρήστες ουσιών - εξαρτημένοι, απολυμένοι πρώην εργαζόμενοι (sarchanomisma: χρόνος – δεξιότητες)

Επιπλέον

Ο Δήμαρχος: παρουσιάζει το κεντρικό όραμα για την περιοχή καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουν οι παίκτες και έχει δυνατότητα παρέμβασης καθ'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
Οι Φύλακες της Πόλης: νόμος, οικονομία, πολιτική θεωρία, αρχιτεκτονική. Άτομα με γνώσεις στους παραπάνω τομείς παρεμβαίνουν δίνοντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη των προτάσεων για την περιοχή και αξιολογούν τα αποτελέσματα.
Ο Συντονιστής: συντονίζει το παιχνίδι, μετράει τον χρόνο και τους πόντους.
Οι Παρατηρητές: το κοινό παρακολουθεί ενεργά το παιχνίδι & έχει την ευκαιρία να κάνει σχόλια σε κάθε πρόταση των παικτών.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρώτος γύρος

Βήμα 1: Η πρώτη ομάδα παικτών παίρνει την πρωτοβουλία να επιλέξει ένα τμήμα  του κτιρίου στο οποίο θα παίξει. 
Βήμα 2: Το βίντεο που αρχίζει να προβάλλεται παρουσιάζει τα ζητήματα που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο τμήμα.
Βήμα 3: Οι παίκτες διαβάζουν τις κάρτες που περιγράφουν τους αστικούς πόρους, τα προβλήματα καθώς και ενδεικτικά εργαλεία παρέμβασης.
Βήμα 4: Αρχίζει η συζήτηση μεταξύ των υποομάδων της πρώτης ομάδας. Ο Συντονιστής μετράει το χρόνο.
Βήμα 5: Αν οι υποομάδες συμφωνήσουν μεταξύ τους, τότε η συγκεκριμένη ομάδα θα μπορέσει να παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο δράσης της στις άλλες ομάδες. Η ομάδα θα πρέπει να επιδείξει τα εξής: 1. Την ανάπτυξη μιας κατάλληλης & καλής ποιότητας πρότασης για την επίλυση των συγκεκριμένων πολύπλοκων ζητημάτων, 2. Ικανότητες διαπραγμάτευσης και συνεργασίας.  
Βήμα 6: Αν όλες οι ομάδες συμφωνήσουν με την συγκεκριμένη πρόταση τότε:
α. Οι επικυρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα της τομής, παρουσιάζονται διαγραμματικά στην οθόνη.
β. Η επόμενη ομάδα είναι έτοιμη για να αρχίσει τον επόμενο γύρο.
Βήμα 7: Το παιχνίδι ολοκληρώνεται στο τέλος του τέταρτου γύρου.  Οι Φύλακες αξιολογούν τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και οι παίκτες συζητούν με τον Δήμαρχο τη δυνατότητα συνεργασίας για την υλοποίηση των προτάσεών τους και ανακοινώνεται ο Νικητής.

Ο Νικητής: H ομάδα που κατάφερε να συνεισφέρει το περισσότερο SARCHA-Νόμισμα, όπως επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα βαθμολογίας, κερδίζει. Η ομάδα απέδειξε ότι μπόρεσε να επιλύσει τα ζητήματα μέσω συζήτησης, διαπραγμάτευσης, και συνεργασίας, διαχειρίστηκε σωστά την επαναφορά των πόρων της πόλης για το συγκεκριμένο τμήμα της τομής, δημιούργησε μια κατάλληλη και καλής ποιότητας πρόταση για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων και συνεισέφερε στην ανάπτυξη της περιοχής Γερανίου.     

Τα μέλη της ομάδας που κέρδισε θα λάβουν το τιμητικό Βραβείο SARCHA Polypolis_Athens 2012!

Διάρκεια παιχνιδιού: 4 γύροι (περίπου 15 λεπτά ο κάθε ένας).