Διοργανωτές

SARCHA (School of ARCHitecture for All) Μη-κερδοσκοπική, ιδρύθηκε 2006: Μια ανοικτή δομή με αφοσιωμένους συμμέτοχους που συνδέονται μέσα από την ιστοσελίδα και τις δραστηριότητες της SARCHA. Οι 215 συμμέτοχοι που αριθμεί σήμερα συμπεριλαμβάνουν Έλληνες και μη όλων των ηλικιών  με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα που συγκροτούν ένα ενεργό διεπιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό.  Το πρόγραμμα της αναπτύσσεται με ετήσια θέματα: Α-κτιστο (2008), ΠΟΛΙΣ 21 – Xenophobia (2009), ΠKΠ: (ΠόληΚοινόςΠόρος) (2010-2011), Polypolis (2011-2012), Νέοι Περιηγητές στην Αθήνα  (2012).  www.sarcha.gr

Η ομάδα εργασίας SARCHA που διαμόρφωσε την παραλλαγή Polypolis Γεράνι αποτελείται από:  Μαρία Θεοδώρου Δρ αρχιτέκτων, Δρ. Ευγενία Φρατζέσκου συγγραφέας, κριτικός, ακαδημαϊκός, Πέτρος Τσιτνίδης αρχιτέκτων MSc, Λίνα Λιάκου αρχιτέκτων MArch, Κλέλια Θερμού αρχιτέκτων MArch, Ιωάννα Πόθου αρχιτέκτων MArch, Παναγιώτα Θεοφιλάτου αρχιτέκτων MSc, Βέτα Γκερλιώτου αρχιτέκτων, Γιώργος Κουλούρης MEng, Έλενα Χαντζή αρχιτέκτονας.

Στη διαμόρφωση του κοινωνικού παιγνιδιού Polypolis αλλά και στην μέχρι στιγμής παρουσίαση/δημόσιο παίξιμο σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν συμβάλλει επίσης οι συμμέτοχοι της SARCHA: 
Ελένη Χλιόβα Μπιτζάνη, Στεφανία Τρανταφύλλου, Αλέξανδρος Κόκκινος, Κωσταντίνος Μαρουλάς, Ειρήνη Πολυδώρου, Ελένη Χωρέμη, Μόνικα Σκαλτσά, Θεόδωρος Κουλούρης, Αλέξης Οικονομίδης, Άκας Μανωλκίδης, Αγγελική Μητσολίδου, Καλλιόπη Κοντόζογλου, Γιάννης Σταυρακάκης, Μάριος Μώρος, Σαπφώ Χαραλάμπους. 
  
Δείτε επίσης την ομάδα προετοιμασίας του Polypolis_ Athens για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα στο Λονδίνο 2012 στο  www.polypolis.sarcha.gr